أحداث الأطفال

من 11 إلى 13 June 2021

Gli eventi per bambini e per tutta la famiglia dall'11 al 13 giugno!

تياترو دي بيكولي

L'Acquario di Napoli riapre

الديناصورات الحية

Mostra sull'Astronomia

Lo Zoo di Napoli è aperto

1

2

3

4

5

6

7

اعلى

أحداث نهاية الأسبوع

الأحداث في سيتا ديلا شينزا