كومانا

يوليو 22 2021
إضراب مترو Cumana و Circumvesuviana و Naples-Aversa في 23 يوليو 2021

Aggiornamento: nella mattina del 23 luglio, EAV ha comunicato che la circolazione sulle linee flegree potrebbe subire forti disagi e soppressioni dalle 10.00 alle 13.00. *** Venerdì 23 luglio 2021 è previsto uno sciopero nazionale dei mezzi di trasporto, anche a Napoli, ma la società EAV, Ente Autonomo Volturno aderisce con le linee flegree. La […]

معرفة المزيد
يوليو 3 2021
الجدول الزمني الصيفي للنقل في نابولي ، دليل للخطوط

Generalmente ogni anno le società dei mezzi di trasporto a Napoli variano il proprio orario di servizio durante l'estate riducendo le corse e le frequenze. Per l'estate 2021 ci saranno delle modifiche ed alcune sono state già comunicate dalle aziende a partire dal mese di luglio. Ecco la nostra guida alle variazioni di orari di […]

معرفة المزيد
27 مايو 2021
إضراب مترو Cumana و Circumvesuviana و Naples-Aversa في 1 يونيو 2021: جداول زمنية

Lo sciopero nazionale del trasporto pubblico vede anche l'adesione dei mezzi EAV martedì 1 giugno 2021. Infatti, ci potrebbero essere disagi sulle linee della Cumana e della Circumflegrea, della Circumvesuviana, della MetroCampania NordEst e dei treni da e per Benevento e Piedimonte. Lo sciopero è indetto dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal ed Ugl […]

معرفة المزيد
8 مايو 2021
Cumana و Circumvesuviana ومترو Naples-Aversa يضربون 12 May 2021

الإضراب الذي استمر 4 ساعات ليوم 12 مايو 2021 في كومانا ، سيركومفليجريا ، سيركومفيسوفيانا ، المترو من نابولي إلى أفيرسا والقطارات إلى بينيفنتو وبيديمونتي.

معرفة المزيد
أبريل 22 2021
إضراب مترو Cumana و Circumvesuviana و Naples-Aversa في 23 أبريل 2021: قطارات منتظمة

تعمل قطارات Cumana و Circumflegrea و Circumvesuviana و MetroCampania NordEst بانتظام خلال إضراب 23 أبريل 2021.

معرفة المزيد
مسيرة 24 2021
افتتحت إيف في نابولي مكتب التذاكر الجديد في بيازا غاريبالدي مع المزيد من المحطات

تم افتتاح مكتب تذاكر EAV الجديد والأكثر راحة في ساحة غاريبالدي في نابولي مع 10 محطات.

معرفة المزيد
ينكدين فيس بوك بينتيريست موقع YouTube آر إس إس أو تويتر instagram الفيسبوك فارغ آر إس إس فارغ لينكد إن فارغ بينتيريست موقع YouTube أو تويتر instagram