نشرت 
الثلاثاء ، 12 أكتوبر 2021
فابيانا بيانكي

لقاء مع الكستناء في Arpaise ، حفلة لطيفة مع المنتجات المحلية

, ,

Dopo la pausa dell'anno scorso dovuta alla pandemia, il comune di Arpaise, in provincia di Benevento, organizza l'"لقاء مع الكستناء", un versione si può dire ridotta della tradizionale Sagra della castagna.

Il 16 و 17 October 2021 saranno in ogni caso giorni di festa in cui potremo assaggiare tanti منتجات نموذجية a base di castagna oltre a gustare le tradizionali castagne cotte al forno o in altri modi.

Nonostante le limitazioni, sarà sempre una حفلة كبيرة in cui tutti ci divertiremo assaggiando gli ottimi piatti della cucina locale, naturalmente accompagnati da bicchieri di النبيذ الجيد. لن يكون هناك نقص في ذلك الموسيقى الحية con Romeo Russo.

الحجز للغداء والعشاء

In questi due giorni di festa sono previsti la cena del sabato ed il pranzo della domenica, in entrambi i casi con caldarroste e piatti di cucina tipica con prodotti locali.

La prenotazione è obbligatoria per partecipare e va effettuata chiamando il numero 3456004830.

In ogni caso, chi non vorrà pranzare o cenare potrà liberamente visitare i luoghi della contrada anche scoprendo posti dove mangiare panini con salsiccia, شنق caciocavallo, caldarroste ed altri prodotti locali.

Green Pass obbligatorio e norme anti-Covid

Sempre nel rispetto delle norme anti-Covid, è obbligatorio esibire il جرين باس per partecipare all'Incontro con la castagna.

Bisogna anche indossare la mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

Informazioni sull'Incontro con la castagna

عندما

16 و 17 أكتوبر

حيث

Contrada Russi, Arpaise (BN)

جدول مواعيد

السعر

دخول مجاني ، تدفع مقابل ما تستهلكه

اتصالات

Per prenotazioni 3456004830 | صفحة الفيسبوك

هل تبحث عن شيء على وجه الخصوص؟
ينكدين فيس بوك بينتيريست موقع YouTube آر إس إس أو تويتر instagram الفيسبوك فارغ آر إس إس فارغ لينكد إن فارغ بينتيريست موقع YouTube أو تويتر instagram